Turisticko naučná stezka Krásné Vyhlídky

Tento projekt vznikl jako záměr tří obcí – Mnichovic, Struhařova a Klokočné. Původním nápadem bylo obnovit historické pěší stezky mezi těmito obcemi – vytvořit opět mezi nimi spojnice a výsadbou doprovodné zeleně zlepšit ekologickou stabilitu kdysi zcelených ploch polí, následně se přidal ještě záměr vytvořit zde zastavení s výhledy do středních Čech – krásné vyhlídky. Trasa stezky je dlouhá 9,2 km s převýšením 150 m, výlučně travnatá, s 9 odpočinkovými zastaveními, vybavenými lavičkami Stezka je široká 2,5 – 5 m, určena je výlučně pro pěší. Součástí úpravy je i výsadba křovin a stromů místně přirozených druhů a úprava remízků, které trasu cesty zcela zarostly.

Ať se vám dobře šlape!

Krásné vyhlídky II

Projekt turisticko naučné stezky Krásné vyhlídky, realizovaný na podzim roku 2013, měl hlavní cíl – obnovit historické pěší cesty – spojnice mezi obcemi, vysadit aleje ovocných i původních stromů, které dříve tyto cesty doprovázely, a následně i vytvořit zastavení s výhledy do středočeského kraje.
Dnes, tři roky po otevření, můžeme s hrdostí říct, že záměr se splnil – stezku využívají pěší turisté, rodiny s dětmi i kočárky, i děti ze Základní školy v Mnichovicích k výuce. A to nejen v létě, ale i v zimě.
Chtěli bychom na tento úspěšný projekt navázat a vytvořit jeho pokračování krásnou středočeskou krajinou. Opět jdeme se záměrem obnovit bývalé obecní cesty – tentokrát je to mezi obcemi Struhařov, Zvánovice a Ondřejov. Opět chceme vysadit a obnovit aleje stromů.
Stezka, která navazuje na Krásné vyhlídky I v obci Struhařov, u Zastavení č.6, bude pokračovat ze Struhařova podél nově otevřené kompostárny, kde bude prvé zastavení. Tam chceme vysvětlit poutníkům, proč kompostárny a jak fungují. Další zastavení bude na malebné návsi ve Zvánovicích. Stezka stoupá k vrchu Ostrá hůra – zde bude další Krásná vyhlídka, následující – 4. zastavení bude Krásná vyhlídka u kopce Pecný – zastavení bude věnováno měření a prvé geodetické laboratoři v Čechách a Astronomickému ústavu.
Poslední zastavení – v místě kde stezka tvoří okruh a vrací se zpět – bude poslední zastavení s textem o historii Ondřejova.
Přibližná délka stezky je 12 km, ale je možno z ní na několika místech odbočit a vrátit se veřejnou dopravou na výchozí místo. A pro náročné turisty vytvoří okruh v délce 20 km – spolu s původní trasou Krásných vyhlídek, navazující na železniční dopravu.
Magda Třebická, Dáša Zajíčková