Rybník Koloděj

 Skokan hnědý  Území zvané „Koloděje“ je zvané po rybníku „Koloděj“, který tu kdysi stával. Byli to Sázavští mniši, kteří po založení města Mnichovic zde začali budovat rybníky, které sloužily nejen k zavlažování vinic, ale i k chovu ryb. Dozorci nad rybničním hospodářstvím byli rybniční mistři.  Ještě roku 1615 za panství Komorohrádeckého byl v Volavka popelaváMnichovicích rybničním mistrem Havel Vitásek. Rybolov se zde prováděl povinnou robotou a zdejší chalupníci odváželi se svými potahy ryby do Prahy. Rybník „Koloděj“ byl pojmenován pro svou velkou rozlohu. Kvůli velkému tlaku na hráz byl rozdělen na tři části. Dne 1. července roku 1735 se strhla veliká průtrž mračen a následné přívaly vody protrhly hráz rybníka „Koloděj“. Poté nebyl již rybník obnoven. Dodnes jsou zde patrné zbytky hráze.  V potoce se dnes vyskytují drobní korýši Blešivci (GAMMARUS), kteří driftují ve vodním sloupci a dosahují velikosti až 1 cPstruhm. Dále jsou zde larvy chrostíků, ze kterých převažují tzv. schránkové larvy, ty si staví ochranná přenosná pouzdra z kamínků a dřívek a těmi si chrání své měkké tělo. Žijí volně na kamenech a dně a dorůstají délky 0,5 až 4 cm. Oba druhy hmyzu slouží za potravu pro původní rybu, která se zde ještě díky vysazování sporadicky vyskytuje.
UžovkaA to pro Pstruha obecného (SALMO TRUTTA). V okolí se objevuje též chráněná Volavka popelavá (ARDEA CINEREA LINNAEUS), která se těmito pstruhy živí. Z obojživelníků můžeme vidět žáby: Skokana hnědého (RANA TAMPORARIA) a Skokana zeleného (RANA ESCULENTA). Z plazů zde lze spatřit Užovku obojkovou (NATRIX NATRIX) živící se převážně žabami, čolky a malými rybkami. Dříve se zde hojně vyskytoval i Rak kamenáč (AUSTROPOTAMOBIUS TORRENTIUM).