O projektu

Projekt turisticko naučné stezky Krásné vyhlídky vznikl jako společný záměr tří obcí: Mnichovic, Struhařova a Klokočné. Původním záměrem bylo obnovit historické pěší cesty – spojnice mezi těmito obcemi a doprovodnou zelení zlepšit ekologickou stabilitu kdysi zcelených ploch polí, následně se přidal ještě záměr vytvořit zde zastavení s výhledy do středočeského kraje – „Krásné vyhlídky“. Cílem je vytvořit tak 9 km turisticko naučné stezky s 9 zastaveními, popisujícími jak konkrétní místa, tak zobrazující krásné vyhlídky do středních Čech. Převýšení stezky je 150m. Při přípravě stezky a s jejím následným využíváním se zapojují jak turisté, tak rodiny s dětmi a senioři, pro které jsou některá konkrétní zastavení koncipována, ale následně projevila zájem i Základní škola v Mnichovicích, která bude využívat stezku k pravidelným ekovýchovným a vlastivědným aktivitám a bude i spolupracovat na její dlouhodobé údržbě a úklidu. Jedno zastavení – rybník Koloděj – připravili mnichovičtí rybáři. V této žádosti je popisována I.etapa – a na tu byla také žádána dotace z programu Leader PRV – která zahrnuje projekční práce na přípravě stezky, přípravu informačních tabulí a prospektů, marketing ke stezce a terénní práce ke zpřístupněním dnes nepoužívaných (a často rozoraných) částí původních cest, výsadbu menších alejí u stávajících cest a úpravy remízů, které původní cestu zcela zarostly. V II.etapě, dojde k vytvoření původních alejí a zeleně podél obnovených částí historických cest. Zároveň je, jako III. etapa projektu, připravována další trasa stezky na „protější kopce“ ve směru na Pyšely, Kamenici a Velké Popovice, která bude vedena vesměs po stávajících cestách.

 

Autoři dokumentace a propagace projektu:
Veronika Třebická Tomanová – obsahová řešení webových stránek, prospektů, obrázky na cedulích zastavení 6/9, 8/9
Amelie Třebická ( 9let ) návrh loga stezky
Valerie Třebická ( 11 let ) obrázky zastavení 4/9
David Třebický – grafické a počítačové zpracování všech výstupů
Lenka Havelková – texty, fotografie zastavení 3/9 – 9/9
Magdalena Třebická – texty prospektů, zastavení 1/9 a 2/9