Mnichovické vily

Mnichovice se nacházejí nedaleko hl.města Prahy v turisticky zajímavé krajině 29 km jihovýchodně od Prahy a 8 km jihovýchodně od Říčan. Postupně zvlněný, kopcovitý terén porostlý lesy, se rozprostírá až k Sázavě. Mnichovická kotliny leží mezi Tehovskou Hůrou (490 m), Chlumem u Stránčic (457 m) a Klokočnou (498 m). Uvedené výšiny jsou také rozhraním vltavských a sázavských vod. Na sever tečou Rokyta a Botič, na jih Mnichovka. Na východě od centra obce leží Myšlín (487 m) a na západě Božkov.

Nejvýznamnější památkou obce je katolický kostel Panny Marie na náměstí s 800 letou historií, který byl do dnešní podoby selského baroka přestavěn v r.1754. Svým jedinečným řešením průčelí se řadí mezi vzácné barokní stavby v Čechách. Kostel jako nejvyšší stavba v obci, byl několikrát zasažen bleskem a vyhořel.
Již v 19.století se Mnichovice stávaly pro obyvatele Prahy cílem výletů nebo letního pobytu. Mnozí si zde stavěly rodinné domky nebo vily, které jsou dodnes zajímavými architektonickými objekty.

V době první republiky došlo k nárustu obyvatel – v městě Mnichovice byly v r.1932 evidováno 2200 obyvatel, poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, četnická stanice, katolický kostel ( bude fotka), kostel československé církve. Kromě zmíněných kostelů zde ještě můžeme nalézt : Sochu sv.Jana Nepomického u silnice na Ondřejov Sloup se sochou Panny Marie na náměstí Faru.

V r. 2012 bylo po mnoha letech rekonstruováno náměstí T.G.Masaryka od historické podoby místa shromažďování obyvatel, znova vydlážděno a doplněno mnoha odpočinkovými místy. V kombinaci s barokním kostelem vzniklo jedinečné místo, generující historii v novém prostředí.